GET_TIME KULLANIMI PL SQL PERFORMANS ÖLÇME

Oracle veritabanı üzerinde çalıştırdığımız sorguların ne kadar sürede çalıştığını saniyenin 100’de 1’i hassasiyetinde görmek için DBMS_UTILITY.GET_TIME fonksiyonunun kullanımını göstereceğim. DBMS_UTILITY.GET_TIME Ne Zaman Kullanılır ? Genelde kod blokları içerisinde birden fazla sql çalışıyorsa, hangisinin ne kadar süre çalıştığını bulmak için kullanılır. Veya aynı anda birden fazla iş yapan bir loop’un içerisindeki işlerin ne kadar süre çalıştığını görebilirsiniz. DBMS_UTILITY.GET_TIME Nasıl Kullanılır ? Başlangıç ve bitiş değerlerini tutacağımız birer değişken tanımlanır. Ben test amacıyla v_adet isimli değişkeni de oluşturdum. Örnek göstermek dba_tables’taki sütun sayısını bulup bu değişkene atayacağım. dbms_utility.get_time fonksiyonunu her çağırdığımda bir değer döner. Bu sebeple çalışma süresini ölçeceğim sql & pl sql’in başında ve sonunda GET_TIME fonksiyonunu çağırarak başlangıç ve bitiş zamanlarını ilgili değişkenlere atarım. Başlangıç değerini bitiş değerinden çıkarttığım zaman aradaki fark bana sql’in çalışma süresini verecektir. Bu değeri görebilmek için dbms_output.put_line fonksiyonunu kullanarak Console(output) ekranına ilgli değeri yazdırdım. Ekranda yazan değer saniyenin 100’de biri cinsindendir. Bu değeri 100’e bölerseniz saniye cinsinsen sql’in çalışma süresini bulursunuz.

Continue reading

NVL FONKSIYONU KULLANIMI – NULL KAYITLARI DEĞİŞTİRME

NVL Fonksiyonu Nedir ? NVL Fonksiyonu Nasıl Kullanılır ?

Sorgu sonucunda null gelen kayıtları istediğiniz bir değere dönüştürülebilirsiniz. Örneğin null matematiksel işleme girdiğinde sonucu null yaptığı için, null kayıtları istediğiniz 0’a çevirmemiz gerekebilir. Veya NULL gelen kayıtların bulunduğu yere ‘Belirsiz’ gibi bir ifade girmek gerekebilir. Bu ve benzeri durumlar için en kolay yöntem NVL fonksiyonunu kullanmaktır. (diğer yöntemler: case when, decode, nvl2 v.s.)

SELECT NVL(null,0) FROM DUAL; — sorgu sonucu 0 olacaktır.

Continue reading

CTAS NEDİR? Create Table AS

CTAS Nedir ? CTAS nasıl kullanılır?

CTAS ; Create Table AS yapısının kısaltılmış halidir. Kolay yoldan tablo oluşturmaya yarar. Genelde tablonun yedeğini almak için veya create script’inin kolayca oluşturulması için kullanılır.

CTAS yöntemi ile tablo oluşturulduğunda, partition, index, grant gibi objeler oluşmaz.

Örnek kullanım :

CREATE TABLE ornek_tablo AS
SELECT * FROM hr.EMPLOYEES;

Continue reading