Monthly Archives: May 2015

Archive of posts published in the specified Month

Written on May, 27, 2015 by in , | Leave a comment

When I run this command: cordova plugin add https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git I got an error. It says: Fetching plugin “https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git” via git clone Error: “git” command line tool is not installed: make sure it is accessible on your PATH. To solve this problem Firstly: Go to http://git-scm.com/download/win and download and install the relevant file. Secondly, system environment variable must be set. So …

Continue Reading...

Gerekli kurulumlar yapılmasına rağmen Eclipse Window menüsünde Android SDK and AVD Manager seçeneği versiyona bağlı olarak listelenmeyebiliyor (gözükmeyebiliyor). Problemin çözümü için Window menüsüne tıklanır ardından: “Customize Perspective…” seçilir. Açılan pencereden Command Groups Availability kısmına tıklanır ve Available command groups kısmından “Android SDK and AVD Manager” kısmının başına onay işareti konularak “OK” butonuna basılır. Böylece Android SDK and AVG Manager alt menüsünün …

Continue Reading...
Written on May, 02, 2015 by in , | Leave a comment

Oracle veritabanında bir değerin tek mi çift mi olduğunu anlamak için modüler aritmetik işlemi kullanılır. Oracle’de modüler aritmetik fonksiyonu MOD(x,y)’dur. Birinci parametre (x), ikinci parametre (y)’ye bölünür ve geriye kalan sayı döner. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için; sayı 2 ye bölünü kalan 0 ise sayı çifttir, kalan 1 ise sayı tektir kuralı uygulanır. Örnek SQL aşağıdaki gibidir: SELECT …

Continue Reading...