Category : CONECT BY LEVEL

PL SQL de asal sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu kabaca anlatmak gerekirse. 1’den 1000’e kadar olan tüm sayıları üretip with as ile all_numbers’ı oluşturdum. ALL_NUMBERS’ı cartezyen (cross) join yaptım. Böylece her sayıyı, bölen başka bir sayı var mı diye kontroınl ettim. 1 sayısı her sayıya tam olarak bölündüğü için ve her sayı kendisine tam olarak bölündüğü için bunları …

Continue Reading...
Written on Dec, 30, 2014 by in , | Leave a comment

Bu başlık altında Oracle’da pl-sql kullanarak verilen tarihler arasındaki ay sonlarının listesini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kod 2014 başından 2016 yılı arasındaki ay sonlarının listesini vermektedir. SELECT TO_CHAR(tum_gunler,’dd.mm.yyyy’) AS ay_sonlari FROM (SELECT to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) + LEVEL as tum_gunler FROM dual CONNECT BY LEVEL <= to_date(‘01.01.2016′,’dd.mm.yyyy’)-to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) ) WHERE tum_gunler = last_day(tum_gunler) Yukarıdaki kod iç içe 2 tane select cümlesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki …

Continue Reading...