Category : CONNECT BY LEVEL

Written on Feb, 07, 2021 by in , , , , | Leave a comment

Oracle’da başlangıç ve bitiş tarihleri verip, bir loop yapmak istenirse CONNECT BY LEVEL yapısı kullanılabilir. By declaring start and end end you can make a loop with CONNECT BY LEVEL clause. DECLARE v_start DATE := TO_DATE(‘23.01.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_end DATE := TO_DATE(‘03.02.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_date DATE; CURSOR c_dates IS SELECT v_start+LEVEL-1 AS v_date FROM sys.dual CONNECT BY LEVEL <= v_end-v_start+1; BEGIN OPEN c_dates; LOOP …

Continue Reading...
Written on Jan, 23, 2021 by in | Leave a comment

1’den 100’e kadar satır satır data üretmek istediğimizde veya belirli 2 tarih arasında satır satır data üretmek istediğimizde Oracle’ın CONNECT BY LEVEL özelliğini kullanabiliriz. Ben test datası üretmek ve kartezyen join yapacağım zaman bu özelliği kullanıyorum. 0′ değeri: başlangıç+1 değeridir. 10 değeri : bitiş değeridir. 10’a kadar sırala demektir. Tarihsel data üretimi için : http://www.ilterismutlu.com/oracle-pl-sql-ay-sonlarinin-listelenmesi/

Continue Reading...

PL SQL de asal sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu kabaca anlatmak gerekirse. 1’den 1000’e kadar olan tüm sayıları üretip with as ile all_numbers’ı oluşturdum. ALL_NUMBERS’ı cartezyen (cross) join yaptım. Böylece her sayıyı, bölen başka bir sayı var mı diye kontroınl ettim. 1 sayısı her sayıya tam olarak bölündüğü için ve her sayı kendisine tam olarak bölündüğü için bunları …

Continue Reading...
Written on Dec, 30, 2014 by in , | 1 Comment.

Bu başlık altında Oracle’da pl-sql kullanarak verilen tarihler arasındaki ay sonlarının listesini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kod 2014 başından 2016 yılı arasındaki ay sonlarının listesini vermektedir. SELECT TO_CHAR(tum_gunler,’dd.mm.yyyy’) AS ay_sonlari FROM (SELECT to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) + LEVEL as tum_gunler FROM dual CONNECT BY LEVEL <= to_date(‘01.01.2016′,’dd.mm.yyyy’)-to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) ) WHERE tum_gunler = last_day(tum_gunler) Yukarıdaki kod iç içe 2 tane select cümlesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki …

Continue Reading...