Category : DATE

Written on Feb, 07, 2021 by in , , , , | Leave a comment

Oracle’da başlangıç ve bitiş tarihleri verip, bir loop yapmak istenirse CONNECT BY LEVEL yapısı kullanılabilir. By declaring start and end end you can make a loop with CONNECT BY LEVEL clause. DECLARE v_start DATE := TO_DATE(‘23.01.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_end DATE := TO_DATE(‘03.02.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_date DATE; CURSOR c_dates IS SELECT v_start+LEVEL-1 AS dates FROM sys.dual CONNECT BY LEVEL <= v_end-v_start+1; BEGIN OPEN c_dates; LOOP …

Continue Reading...
Written on Jan, 27, 2021 by in , | Leave a comment

Aynı değerler için text (character) ve date dönüşümlerini hem SQL Server için hem de Oracle için böylece rahatca kıyaslama yapabilirsiniz. Same text (character) and date conversations were applied on SQL Server and Oracle. In this way you can compare codes easily. Convert text to Date type in Oracle, Cast character to Date type in Oracle, Convert character to Date in …

Continue Reading...
Written on Dec, 24, 2015 by in , , , , | Leave a comment

oracle pl sql’de ay başı ay sonu çeyrek başı çeyrek sonu önceki çeyrek önceki çeyrek başı önceki çeyrek son günü v.s. gibi çok kullanılan sql ifadelerini aşağıya ekledim. Trunc, add_months, last_day, trunc(,”) fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki gibi ilgili tarihleri getirdim. AY SELECT sysdate as su_an, –şu an trunc(sysdate,’Q’) as ceyrek_basi, –çeyrek başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),-3) as onceki_ceyrek_basi, –önceki çeyreğin başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3) as sonraki_ceyrek_basi, …

Continue Reading...