Category : INITCAP

Jaguar araçlarının yer aldığı bir veritabanı projesi yapmak istedim. Keyfi olarak yapmaya başladığım bu veritabanı projesinde şimdilik, yıl bazlı en az yakıt tüketen ve en performanslı Jaguar marka araçlar HTML tablosu olarak listeleniyor. Aklıma geldikçe, kullanımı kolay olmayan kod ve sorguları buraya eklemeye devam edeceğim. Sayfanın en sonunda, tüm kodları paylaştım. Fikir, öneri, eleştiri, istek vs için iletişim kısmından bana …

Continue Reading...
Written on Mar, 14, 2021 by in , , | Leave a comment

Oracle veritabanında fikir vermesi açısından örnek bir trigger paylaşmak istedim. Trigger’ın amacı; tabloya yeni kayıt insert edilmeden önce, karakter alanındaki string’in ilk harf’ini INITCAP fonksiyonu ile büyük harf yapmak. ( insert sonrası kontrol edilip, update de yapılabilir ama performans açısından hatalı bir yaklaşım olur.) Örnek kullanım için tbl_trigger_ornek isminde bir tablo oluşturdum. Insert edileceği değeri :NEW.ack ile elde edip, built-in …

Continue Reading...
Written on May, 14, 2016 by in , , , | Leave a comment

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız: BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu   SELECT table_name,column_name, comments, UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, LOWER(comments) as comments_kucuk_harf, INITCAP(comments) …

Continue Reading...