Oracle Database Proje Jaguar – Veritabanı Proje

Jaguar araçlarının yer aldığı bir veritabanı projesi yapmak istedim. Keyfi olarak yapmaya başladığım bu veritabanı projesinde şimdilik, yıl bazlı en az yakıt tüketen ve en performanslı Jaguar marka araçlar HTML tablosu olarak listeleniyor. Aklıma geldikçe, kullanımı kolay olmayan kod ve sorguları buraya eklemeye devam edeceğim. Sayfanın en sonunda, tüm kodları paylaştım. Fikir, öneri, eleştiri, istek vs için iletişim kısmından bana yazabilirsiniz.

Continue reading

Oracle Create Trigger Örneği – Before Insert

Oracle veritabanında fikir vermesi açısından örnek bir trigger paylaşmak istedim. Trigger’ın amacı; tabloya yeni kayıt insert edilmeden önce, karakter alanındaki string’in ilk harf’ini INITCAP fonksiyonu ile büyük harf yapmak. ( insert sonrası kontrol edilip, update de yapılabilir ama performans açısından hatalı bir yaklaşım olur.) Örnek kullanım için tbl_trigger_ornek isminde bir tablo oluşturdum. Insert edileceği değeri :NEW.ack ile elde edip, built-in INITCAP fonksiyonu kullanarak yeni bir değişkene attım. Devamında bu değişkeni :NEW.ack’ya yazdım.

Continue reading

SQL – KÜÇÜK HARFE ÇEVİRME LOWER() – BÜYÜK HARFE ÇEVİRME UPPER() – İLK HARFLERİ BÜYÜK (INITCAP)

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız:

BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU

küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu

İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu

 

SELECT table_name,column_name, 
    comments, 
    UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, 
    LOWER(comments) as comments_kucuk_harf,
    INITCAP(comments) as Comments_Ilk_Harf_Buyuk 
 FROM sys.ALL_COL_COMMENTS
 WHERE table_name = 'APEX_TEAM_FEATURES'
    and column_name IN ( 'FEATURE_STATUS','FEATURE_DESIRABILITY','WORKSPACE_NAME');

 

upper lower initcap

upper lower initcap