Written on Feb, 09, 2015 by in , , | Leave a comment

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Oracle’ın PL SQL dilinde de for döngüsü (loop) bulunmaktadır. Örnek for kullanımı: 12’den başlayarak 22 ye kadar tüm değerleri döndüren örnek PL SQL kodu aşağıdaki gibidir: DECLARE deger number; BEGIN FOR deger in 10 .. 22 LOOP dbms_output.put_line(‘değer: ‘ || deger); END LOOP; END; dbms_output.put_line() fonksiyonu ile deger isimli değişkenin değeri output ekranına yazılmaktadır. …

Continue Reading...
Written on Jan, 29, 2015 by in , | Leave a comment

Oracle veritabanı üzerinde çalıştırdığımız sorguların ne kadar sürede çalıştığını saniyenin 100’de 1’i hassasiyetinde görmek için DBMS_UTILITY.GET_TIME fonksiyonunun kullanımını göstereceğim. DBMS_UTILITY.GET_TIME Ne Zaman Kullanılır ? Genelde kod blokları içerisinde birden fazla sql çalışıyorsa, hangisinin ne kadar süre çalıştığını bulmak için kullanılır. Veya aynı anda birden fazla iş yapan bir loop’un içerisindeki işlerin ne kadar süre çalıştığını görebilirsiniz. DBMS_UTILITY.GET_TIME Nasıl Kullanılır ? Başlangıç ve bitiş değerlerini …

Continue Reading...
Written on Jan, 27, 2015 by in , , | Leave a comment

NVL Fonksiyonu Nedir ? NVL Fonksiyonu Nasıl Kullanılır ? Sorgu sonucunda null gelen kayıtları istediğiniz bir değere dönüştürülebilirsiniz. Örneğin null matematiksel işleme girdiğinde sonucu null yaptığı için, null kayıtları istediğiniz 0’a çevirmemiz gerekebilir. Veya NULL gelen kayıtların bulunduğu yere ‘Belirsiz’ gibi bir ifade girmek gerekebilir. Bu ve benzeri durumlar için en kolay yöntem NVL fonksiyonunu kullanmaktır. (diğer yöntemler: case when, decode, …

Continue Reading...
Written on Jan, 27, 2015 by in , | Leave a comment

CTAS Nedir ? CTAS nasıl kullanılır? CTAS ; Create Table AS yapısının kısaltılmış halidir. Kolay yoldan tablo oluşturmaya yarar. Genelde tablonun yedeğini almak için veya create script’inin kolayca oluşturulması için kullanılır. CTAS yöntemi ile tablo oluşturulduğunda, partition, index, grant gibi objeler oluşmaz. Örnek kullanım : CREATE TABLE ornek_tablo AS SELECT * FROM hr.EMPLOYEES yukarıdaki sorgu ile hr.EMPLOYEES tablosunun verileri birebir aynı …

Continue Reading...
Written on Dec, 30, 2014 by in , | Leave a comment

Bu başlık altında Oracle’da pl-sql kullanarak verilen tarihler arasındaki ay sonlarının listesini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kod 2014 başından 2016 yılı arasındaki ay sonlarının listesini vermektedir. SELECT TO_CHAR(tum_gunler,’dd.mm.yyyy’) AS ay_sonlari FROM (SELECT to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) + LEVEL as tum_gunler FROM dual CONNECT BY LEVEL <= to_date(‘01.01.2016′,’dd.mm.yyyy’)-to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) ) WHERE tum_gunler = last_day(tum_gunler) Yukarıdaki kod iç içe 2 tane select cümlesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki …

Continue Reading...

Windows üzerinde share (paylaştığınız) dosyalara, Linux üzerinden erişmek için farklı ama basit bir yol izlemeniz gerekiyor. Piyasada bir çok Linux dağıtımı ve sürümü bulunmakta olduğundan görsel arayüz farklılık gösterecektir fakat temelde yapılan iş benzerdir. Ben örneğimi Oracle Linux 7 üzerinden göstereceğim. Linux’tan Windows üzerindeki dosyalara nasıl erişilir ? Ön gereksinim olarak tabi ki, gerekli yetkileri verilmiş ve paylaşıma açılmış bir …

Continue Reading...
Written on Sep, 04, 2014 by in | 1 Comment.

Bilgisayar Adı Nasıl Öğrenilir ? Bilgisayar adı yani makina adını öğrenmenin bir çok yöntemi vardır. Ben üç tanesini anlatacağım. 1- Çalıştır (Run) (Ctrl+R) çalıştırır. sysdm.cpl yazılır.   2 – Bilgisayar üzerinde sağ tıklanır ve Özellikler (Properties) seçilir. 3-Komut satırından Bilgisayar Adı öğrenme, makina adı öğrenme. 1- Çalıştır (Run) (Ctrl+R) çalıştırır. cmd yazılır. Açılan Komut satırına hostname yazılır. Dönen sonuç Bilgisayar adıdır / …

Continue Reading...

Internette çok fazla türkçe kaynak olmaması sebebi ile Oracle Linux kurulumunu elimden geldiğinde screenshot (ekran görüntüsü) ekleyerek anlatmaya çalıştım. Kurulumu Vmware Workstation 10.0.3 üzerinde yapacağım. Kurulum yaparken konfigürasyonumu (configuration), kurulum bittikten sonra Oracle Database kuracağım şekilde yapacağım. (Onun nasıl kurulduğunu da başka bir başlıkta anlatacağım.). Oracle Linux’un son versiyonunu buraya tıklayarak adresten indirebilirsiniz. Ben alttaki resimden en son versiyonu olan “Oracle Linux …

Continue Reading...
Written on Aug, 24, 2014 by in , , , , , | Leave a comment

Index Nedir? Veritabanında bir değer arattığımız zaman, ilgili değerleri bulabilmek için kayıtların tamamına sırayla tek tek bakılır (table scan). Collection’ımızda (tablomuzda) birkaç yüz document(kayıt) var ise, tüm kayıtların tek tek bakılması çok fazla zaman kaybı yaratmayacaktır. Fakat collection’ımızdaki (tablomuzdaki) document (kayıt) sayısı milyon seviyelerindeyse, aranan değer için tüm document’lara bakılması,  sonucun gelmesini çok fazla geciktirecektir. Sorgularda tablonun baştan sona tamamının …

Continue Reading...
Written on Aug, 24, 2014 by in | Leave a comment

Yatay Ölçeklenebilirlik Nedir ? Sistemin/Veritabanının Yatayda ölçeklenebilir olması (horizontally scalable, scale out); ucuz ve çok sayıda makinenin aynı anda kullanılması anlamına gelir. Yatay ölçeklenebilirlik sayesinde yedeklilik de performans artışı da sağlanabilir. Dikey Ölçeklenebilirlik Nedir ? Sistemin/Veritabanının Dikeyde ölçeklenebilir olması (dikey ölçeklenebilirlik, vertically scalable, scale up); bir tane çok güçlü aynı zamanda pahalı bir makine/donanım kullanılmasıdır. Dikey Ölçeklenebilir sistemlerde donanım kısıtları mevcuttur. Örneğin mevcut …

Continue Reading...