Tag : connect by level kullanımı

Written on Dec, 30, 2014 by in , | Leave a comment

Bu başlık altında Oracle’da pl-sql kullanarak verilen tarihler arasındaki ay sonlarının listesini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kod 2014 başından 2016 yılı arasındaki ay sonlarının listesini vermektedir. SELECT TO_CHAR(tum_gunler,’dd.mm.yyyy’) AS ay_sonlari FROM (SELECT to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) + LEVEL as tum_gunler FROM dual CONNECT BY LEVEL <= to_date(‘01.01.2016′,’dd.mm.yyyy’)-to_date(‘01.01.2014′,’dd.mm.yyyy’) ) WHERE tum_gunler = last_day(tum_gunler) Yukarıdaki kod iç içe 2 tane select cümlesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki …

Continue Reading...