Tag : create function with input

Written on Mar, 12, 2021 by in , | Leave a comment

Oracle’da değer alıp, hesaplama yapıp sonucu döndüren basit bir örnek vermek istedim. Amacım hem değer alan hem de bir değişken döndüren bir fonksiyonun syntax’ını göstermek. You can see the basic example below for a funciton with input and return value in Oracle. CREATE OR REPLACE FUNCTION fnc_car_hp_to_kw (v_hp IN NUMBER ) RETURN number IS v_return_value NUMBER; BEGIN v_return_value:=v_hp*0.73549875; return v_return_value; …

Continue Reading...