Tag : geçen yılın ilk günü

Written on Dec, 24, 2015 by in , , , , | Leave a comment

oracle pl sql’de ay başı ay sonu çeyrek başı çeyrek sonu önceki çeyrek önceki çeyrek başı önceki çeyrek son günü v.s. gibi çok kullanılan sql ifadelerini aşağıya ekledim. Trunc, add_months, last_day, trunc(,”) fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki gibi ilgili tarihleri getirdim. AY SELECT sysdate as su_an, –şu an trunc(sysdate,’Q’) as ceyrek_basi, –çeyrek başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),-3) as onceki_ceyrek_basi, –önceki çeyreğin başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3) as sonraki_ceyrek_basi, …

Continue Reading...