Tag : oracle primary key automatic

Written on Mar, 14, 2021 by in | Leave a comment

Oracle’da otomatik olarak Primary Key ( Birincil Anahtar ) oluşturmak için Sequence objesinden faydalanıyoruz. Microsoft SQL Server’daki “IDENTITY(1,1)” Oracle karşılığı Sequence’dir veya 12c ile gelen “GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY” dir. 2 kullanımı da örneklerle aşağıda göstereceğim. We can use Sequence to generate Primary Key (PK) automatically. In Microsoft SQL Server “IDENTITY(1,1)” refers to Sequence or “GENERATED BY …

Continue Reading...