Tag : pl sql örnek for

Written on Feb, 09, 2015 by in , , | Leave a comment

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Oracle’ın PL SQL dilinde de for döngüsü (loop) bulunmaktadır. Örnek for kullanımı: 12’den başlayarak 22 ye kadar tüm değerleri döndüren örnek PL SQL kodu aşağıdaki gibidir: DECLARE deger number; BEGIN FOR deger in 10 .. 22 LOOP dbms_output.put_line(‘değer: ‘ || deger); END LOOP; END; dbms_output.put_line() fonksiyonu ile deger isimli değişkenin değeri output ekranına yazılmaktadır. …

Continue Reading...