Tag : pl sql

Written on Aug, 04, 2017 by in , | Leave a comment

Oracle’da oluşturulmuş olan bir tablonun veya view’ın sütununun tipi LONG ise bunda doğrudan arama ( where ) yapamayız. Ve şu hata ile karşılaşırız: ORA-00997: geçersiz LONG veri türü kullanımı ORA-00997 Illegal use of long datatype Çözüm:

Continue Reading...

PL SQL de asal sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu kabaca anlatmak gerekirse. 1’den 1000’e kadar olan tüm sayıları üretip with as ile all_numbers’ı oluşturdum. ALL_NUMBERS’ı cartezyen (cross) join yaptım. Böylece her sayıyı, bölen başka bir sayı var mı diye kontroınl ettim. 1 sayısı her sayıya tam olarak bölündüğü için ve her sayı kendisine tam olarak bölündüğü için bunları …

Continue Reading...
Written on Dec, 24, 2015 by in , , , , | Leave a comment

oracle pl sql’de ay başı ay sonu çeyrek başı çeyrek sonu önceki çeyrek önceki çeyrek başı önceki çeyrek son günü v.s. gibi çok kullanılan sql ifadelerini aşağıya ekledim. Trunc, add_months, last_day, trunc(,”) fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki gibi ilgili tarihleri getirdim. AY SELECT sysdate as su_an, –şu an trunc(sysdate,’Q’) as ceyrek_basi, –çeyrek başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),-3) as onceki_ceyrek_basi, –önceki çeyreğin başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3) as sonraki_ceyrek_basi, …

Continue Reading...
Written on Jan, 27, 2015 by in , | Leave a comment

CTAS Nedir ? CTAS nasıl kullanılır? CTAS ; Create Table AS yapısının kısaltılmış halidir. Kolay yoldan tablo oluşturmaya yarar. Genelde tablonun yedeğini almak için veya create script’inin kolayca oluşturulması için kullanılır. CTAS yöntemi ile tablo oluşturulduğunda, partition, index, grant gibi objeler oluşmaz. Örnek kullanım : CREATE TABLE ornek_tablo AS SELECT * FROM hr.EMPLOYEES yukarıdaki sorgu ile hr.EMPLOYEES tablosunun verileri birebir aynı …

Continue Reading...