Tag : shardları görüntüleme

Written on May, 28, 2014 by in , , , | Leave a comment

MongoDB’de sharding yaptığımız bir collection’ın document’larının hangi shard ve hangi chunk üzerinde nasıl dağılım gösterdiğini görebilmek için sh.status(); komutu çalıştırılır. Eğer çok fazla chunk var ise, MongoDB görüntülemede şu hatayı üretecektir : too many chunks to print, use verbose if you want to force print çözümü (solved) şu şekilde olacaktır: db.printShardingStatus( true ) Benim oluşturduğum dummy verilerde 10000 kayıt olan bir collection yarattım …

Continue Reading...