Tag : sql

Written on Jan, 22, 2021 by in , | Leave a comment

5×5 boş matristen, aşağıdaki datayı üretiniz. 5×5 empty matrix is given. Matrix will be populated according to the screenshot below.

Continue Reading...
Written on Apr, 24, 2014 by in , , | Leave a comment

NULL, SQL dilinde bilinmeyen/belirsiz anlamındadır. Bu sebeple NULL değerini = (eşittir) veya <> (eşit değildir) sembolü ile kullanamayız. Bunun yerine IS veya IS NOT keyword’lerini kullanırız. Bir kaç basit örnekte konuyu daha iyi anlayacaksınız. SELECT * FROM dual WHERE 1=1; Sonuç:   x SELECT * FROM dual WHERE null=null; Sonuç:   no rows selected. Yani hiç bir değer dönmez. Çünkü …

Continue Reading...
Written on Apr, 24, 2014 by in | Leave a comment

Veritabanında kayıtlı verilerimizin içinde % , _ ‘ , gibi değerler aratabilmek için escape karakteri kullanmamız gerekir.  Aksi halde veritabanında aradığımız sonucu bulamayız. % ve _ (yüzde ve alt tire) aratırken genel mantık şu şekilde olacaktır: %’nin veya _’nin başına * , / , \  gibi herhangi bir karakter ekleyiniz. Where’in sonuna ESCAPE yazıp tırnak içinde arattığınız özel kelimenin önüne …

Continue Reading...