Tag : sql küçük harf

Written on May, 14, 2016 by in , , , | Leave a comment

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız: BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu   SELECT table_name,column_name, comments, UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, LOWER(comments) as comments_kucuk_harf, INITCAP(comments) …

Continue Reading...