Error: “git” command line tool is not installed: make sure it is accessible on your path. SOLVED

When I run this command: cordova plugin add https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git I got an error. It says: Fetching plugin "https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git" via git clone
Error: "git" command line tool is not installed: make sure it is accessible on your PATH.

To solve this problem
Firstly: Go to http://git-scm.com/download/win and download and install the relevant file.

git download install

git download install

git installation settings configuration

git installation settings

Secondly, system environment variable must be set.
So go to start menu -> right click on “Computer” and “Properties” ->
on the left side “Advanced System Setting” -> “Advanced” tab -> “Environment Variables…” -> “System variables” -> “Path” variable -> “Edit”
Add “;C:\Program Files (x86)\Git\bin” to end of the “Variable value”.

set system variable

set system variable

Alternative way to install git : open a command prompt and command below:
npm install -g git -verbose
note: -g means globally, in other saying it loads from internet. -verbose means list output of command.

run the “cordova plugin add https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git”  again in command prompt . If it still gets an error, then run  a command prompt as Administrator. Then run the same command.

Eclipse – Window – Android SDK and AVD Manager – Gözükmüyor (Çözüldü)

Gerekli kurulumlar yapılmasına rağmen Eclipse Window menüsünde Android SDK and AVD Manager seçeneği versiyona bağlı olarak listelenmeyebiliyor (gözükmeyebiliyor). Problemin çözümü için Window menüsüne tıklanır ardından: “Customize Perspective…” seçilir.

Android SDK and the AVD Manager invisible

Eclipse Window Android SDK and the AVD
Manager invisible

Açılan pencereden Command Groups Availability kısmına tıklanır ve Available command groups kısmından “Android SDK and AVD Manager” kısmının başına onay işareti konularak “OK” butonuna basılır.

Customize Perspective

Customize Perspective

Böylece Android SDK and AVG Manager alt menüsünün gözükmeme problemi çözülmüş olur.

Window - Android SDK Manager and Android Virtual Device Manager

Window – Android SDK Manager and Android Virtual Device Manager

TEK SAYI MI ÇİFT SAYI MI – ORACLE PL SQL MOD KULLANIMI

Oracle veritabanında bir değerin tek mi çift mi olduğunu anlamak için modüler aritmetik işlemi kullanılır. Oracle’de modüler aritmetik fonksiyonu MOD(x,y)’dur. Birinci parametre (x), ikinci parametre (y)’ye bölünür ve geriye kalan sayı döner. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için; sayı 2 ye bölünü kalan 0 ise sayı çifttir, kalan 1 ise sayı tektir kuralı uygulanır. Örnek SQL aşağıdaki gibidir:

SELECT CASE WHEN MOD(1453,2) = 0 THEN 'ÇİFT'
       ELSE 'TEK'
    END AS tek_cift_sayi_kontrolu 
 FROM DUAL

1453 tek sayı olduğu için sql’den dönen sonuç TEK olacaktır.

sql MOD örnek kullanım

sql MOD tek syaı mı çift sayı mı örnek

 

sql mod örnek

sql MOD tek syaı mı çift sayı mı örnek

SELECT CASE WHEN MOD(1914,2) = 0 THEN 'EVEN'
       ELSE 'ODD'
    END AS ODD_EVEN_FLAG 
 FROM DUAL