Eclipse – Window – Android SDK and AVD Manager – Gözükmüyor (Çözüldü)

Gerekli kurulumlar yapılmasına rağmen Eclipse Window menüsünde Android SDK and AVD Manager seçeneği versiyona bağlı olarak listelenmeyebiliyor (gözükmeyebiliyor). Problemin çözümü için Window menüsüne tıklanır ardından: “Customize Perspective…” seçilir.

Android SDK and the AVD Manager invisible

Eclipse Window Android SDK and the AVD
Manager invisible

Açılan pencereden Command Groups Availability kısmına tıklanır ve Available command groups kısmından “Android SDK and AVD Manager” kısmının başına onay işareti konularak “OK” butonuna basılır.

Customize Perspective

Customize Perspective

Böylece Android SDK and AVG Manager alt menüsünün gözükmeme problemi çözülmüş olur.

Window - Android SDK Manager and Android Virtual Device Manager

Window – Android SDK Manager and Android Virtual Device Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *