NVL FONKSIYONU KULLANIMI – NULL KAYITLARI DEĞİŞTİRME

NVL Fonksiyonu Nedir ? NVL Fonksiyonu Nasıl Kullanılır ?

Sorgu sonucunda null gelen kayıtları istediğiniz bir değere dönüştürülebilirsiniz. Örneğin null matematiksel işleme girdiğinde sonucu null yaptığı için, null kayıtları istediğiniz 0’a çevirmemiz gerekebilir. Veya NULL gelen kayıtların bulunduğu yere ‘Belirsiz’ gibi bir ifade girmek gerekebilir. Bu ve benzeri durumlar için en kolay yöntem NVL fonksiyonunu kullanmaktır. (diğer yöntemler: case when, decode, nvl2 v.s.)

SELECT NVL(null,0) FROM DUAL; — sorgu sonucu 0 olacaktır.

NVL Örnek Kullanımı:

Öncelikle ekranda görüldüğü gibi dba_tables tablosuna nvl kullanmadan sorgu attığımızda bize null kayıtları da getirmektedir. Ardından pct_used sütununu nvl fonksiyonu ile çağırdığımızda bir alttaki çıktıda görüldüğü gibi null değerler 0 olarak gelecektir.

null kayıtlar var
null kayıtlar var

SELECT owner, table_name, NVL(pct_used,0) FROM dba_tables ORDER BY table_name

yukarıdaki sorgu, pct_used sütunundaki NULL kayıtları 0 ile değiştirecektir.

nvl kullanımı
nvl fonksiyonunun kullanımı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *