ORACLE DATABASE 12C (12.1.0.1.0) ÖRNEK KULLANICI (EXAMPLE SCHEMA) – HR SCHEMA

Oracle database (veritabanı) kurulduktan sonra test amaçlı sorgular yazmamızı kolaylaştıran bir grup örnek schema/user ve buna bağlı tablolar (içinde kayıtlar mevcut), index, trigger, view, procedure v.s. bulunur. Bunlara erişmek için izlemeniz gereken yolu anlatacağım.

Öncelikle veritabanınızla aynı versiyondaki examples dosyasını buraya tıklayarak indirmelisiniz
Açılan sayfada “Accept License Agreement” kısmını işaretlemelisiniz.

Hangi versiyonu ve işletim sistemini kurduysanız ona göre sağ tarafında yer alan “See All” a tıklayınız. Ben oracle linux üzerine oracle database 12c kurduğum için ekranda “Oracle Database 12c Release 1” altındaki “Linux x86-64″‘ü seçiyorum.

 

1 - Database Versiyonu ve İşletim Sisteminin Seçimi

1 – Database Versiyonu ve İşletim Sisteminin Seçimi

Examples dosyası indirilir.

2 - Example Dosyasının İndirilmesi

2 – Example Dosyasının İndirilmesi

*_examples.zip dosyasını sürükle bırak yöntemiyle (vmware-tools kurulu ise, değilse dosya paylaşımıyla, doğrudan examples dosyasını sanal makineye indirme yoluyla, flash diskle…. oracle database imizin kurulu olduğu makineye taşıyoruz.

Not: vmware tools yoksa kurmanızı öneririm.

3 - Example.zip Dosyasının Database Server a Taşınması
3 – Example.zip Dosyasının Database Server a Taşınması

Zipli dosya çıkartılır (extract edilir).

4 - ..examples.zip Dosyasını Zip'ten Çıkartma

4 – ..examples.zip Dosyasını Zip’ten Çıkartma

Çıkartılış (extract edilmiş) dosyanın olduğu klasörde boş alanda sağ tıklanır ve terminal açılır. “Open in Terminal”.

5 - Examples İçinde Terminalin Çalıştırılması

5 – Examples İçinde Terminalin Çalıştırılması

./runInstaller

Komutu çalıştırılır.

6 - Example Kurulumunun Başlatılması

6 – Example Kurulumunun Başlatılması

Bu kısımda “Skip software updates” seçilip devam edilir.

7 - Kurulum 1. Adım - Software Updates

7 – Kurulum 1. Adım – Software Updates

Kurulumun yapılacağı yer seçilir. Burası ORACLE_HOME’dur aynı zamanda.

8 - Kurulum 2. Adım - Specify Installation Location

8 – Kurulum 2. Adım – Specify Installation Location

Özet bilgi bu kısımda yer almaktadır. “Install” seçilirse kurulum başlar.

9 - Kurulum 4. Adım - Summary

9 – Kurulum 4. Adım – Summary

Kurulum başarı ile sonlanınca “The installation of Oracle Examples was successful.” yazısı çıkar. Yani başarı ile kurulmuştur. “Finish” le ekranı kapatabiliriz.

10 - Kurulum 6. Adım - Finish

10 – Kurulum 6. Adım – Finish

Oracle Database kurlumunu yaptığınız kullancı ile bağlanmışsanız (kullanıcı dba grubunda ise)

sqlplus sys as sysdba

komutu ile aynı makina üzerinde SQL*Plus’da oturum açabilirsiniz. Farklı kullanıcı ile oturum açmak için:

sqlplus sys/şifrem as sysdba

ardından SQL> kısmına şu yazılır

@?/demo/schema/human_resources/hr_main.sql

ve bu komut bizden 5 adet parametre ister

1. parametre: HR kullanıcısının şifresi girilir. – “specify password for HR as parameter 1:”
2. parametre: Hangi tablespace’i kullanacağı belirlenir. users tablespace’in kullanılması önerilir. “specify default tablespace for HR as parameter 2:”
3. parametre:Hangi geçici (temporary) tablespace’i kullanacağı belirlenir. temp tablespace’in kullanılması önerilir. “specify temporary tablespace for HR as parameter 2:”
4. parametre: SYS kullanıcısının şifresi girilir. “specify password for SYS as parameter 4:”
5. parametre:$ORACLE_HOME/demo/schema/log/ “specify log path as parameter 5:”

11 - SqlPlus - HR

11 – SQL*Plus – HR

5. parametre de girildikten sonra user/schema oluşturulmaya başlanır.

12 - SqlPlus - HR Schema Oluşturuldu

12 – SQL*Plus – HR Schema Oluşturuldu

 

One comment on “ORACLE DATABASE 12C (12.1.0.1.0) ÖRNEK KULLANICI (EXAMPLE SCHEMA) – HR SCHEMA
  1. Pingback: ORACLE RANDOM (RASTGELE SONUÇ DÖNDÜRME) – İLTERİŞ MUTLU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *