PL SQL Dinamik Olarak Ay Çeyrek Yıl Başı Sonu Bulunması

oracle pl sql’de ay başı ay sonu çeyrek başı çeyrek sonu önceki çeyrek önceki çeyrek başı önceki çeyrek son günü v.s. gibi çok kullanılan sql ifadelerini aşağıya ekledim.
Trunc, add_months, last_day, trunc(,”) fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki gibi ilgili tarihleri getirdim.

AY

ay başı ay sonu
önceki ay, sonraki ay, ayın son günü, ayın ilk günü
SELECT sysdate as su_an,  --şu an 
    trunc(sysdate,'Q') as ceyrek_basi,  --çeyrek başı
    add_months(trunc(sysdate,'Q'),-3) as onceki_ceyrek_basi, --önceki çeyreğin başı
    add_months(trunc(sysdate,'Q'),+3) as sonraki_ceyrek_basi,  --sonraki çeyreğin başı
    add_months(trunc(sysdate,'Q'),+3)-1 as ceyrek_son_gunu,  --çeyrek sonu
    trunc(sysdate,'Q')-1 as onceki_ceyrek_son_gun  --önceki çeyrek son gün
 FROM sys.DUAL;

ÇEYREK

pl sql çeyrek dinamik
çeyrek başı, çeyrek son günü, önceki çeyrek, sonraki çeyrek
SELECT sysdate as su_an,  --şu an 
    trunc(sysdate,'MM') as ay_basi, --ay başı
    trunc(sysdate,'Month') as ay_basi_,  --ay başı
    add_months(sysdate,-1) as bir_ay_once,  --bir ay önce
    last_day(sysdate) as bu_ayin_son_gunu,  --bu ayın son günü
    sysdate-30 as otuz_gun_once, --add_months(sysdate,-1) den farklı sonuç verebilir.
    last_day(add_months(sysdate,-1) ) as gecen_ayin_son_gunu, --onceki_ayin_son_gunu
    last_day(add_months(sysdate,-2) ) as iki_ay_once_ayin_son_gunu, --2 ay önce ayın son günü
    trunc(add_months(sysdate,-3),'MM') as uc_ay_once_ayin_ilk_gunu  --üç ay önce ayın ilk günü 
 FROM sys.DUAL ;

YIL

pl sql yıl dinamik
yılın başı, yılın sonu
SELECT sysdate as su_an,  --şu an
    trunc(sysdate,'YYYY') bu_yilin_basi,
    add_months(trunc(sysdate,'YYYY'),+12)-1 bu_yilin_sonu,
    add_months(sysdate,-12) as gecen_sene, --1 yıl önce.
    trunc(add_months(sysdate,-12),'Year') as gecen_yil_ilk_gun, --geçen yılın ilk günü
    trunc(add_months(sysdate,-12),'YYYY') as gecen_yil_ilk_gun, --geçen yılın ilk günü, geçen yılın başı
    trunc(sysdate,'YYYY')-1 as bir_yil_once_son_gun, --geçen yılın son günü 
    trunc(add_months(sysdate,-12),'YYYY')-1 as iki_yil_once_son_gun --iki yıl önce son gün
 FROM sys.DUAL ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *