ORACLE PL SQL – AY SONLARININ LİSTELENMESİ

Bu başlık altında Oracle’da pl-sql kullanarak verilen tarihler arasındaki ay sonlarının listesini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kod 2014 başından 2016 yılı arasındaki ay sonlarının listesini vermektedir.

SELECT TO_CHAR(tum_gunler,'dd.mm.yyyy') AS ay_sonlari
 FROM (SELECT to_date('01.01.2014','dd.mm.yyyy') + LEVEL as tum_gunler
     FROM dual
    CONNECT BY LEVEL <= to_date('01.01.2016','dd.mm.yyyy')-to_date('01.01.2014','dd.mm.yyyy')
    )
WHERE tum_gunler = last_day(tum_gunler)
Continue reading