NVL FONKSIYONU KULLANIMI – NULL KAYITLARI DEĞİŞTİRME

NVL Fonksiyonu Nedir ? NVL Fonksiyonu Nasıl Kullanılır ?

Sorgu sonucunda null gelen kayıtları istediğiniz bir değere dönüştürülebilirsiniz. Örneğin null matematiksel işleme girdiğinde sonucu null yaptığı için, null kayıtları istediğiniz 0’a çevirmemiz gerekebilir. Veya NULL gelen kayıtların bulunduğu yere ‘Belirsiz’ gibi bir ifade girmek gerekebilir. Bu ve benzeri durumlar için en kolay yöntem NVL fonksiyonunu kullanmaktır. (diğer yöntemler: case when, decode, nvl2 v.s.)

SELECT NVL(null,0) FROM DUAL; — sorgu sonucu 0 olacaktır.

Continue reading