ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys (hatası ve çözümü)

ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys

ORA-02449 hatasının sebebi; silmeye çalıştığınız tabloya referansı olan başka tablolar mevcut olmasıdır. Örneğin departman tablosunu silmeye çalışıyorsunuz, ama personel tablosunda departman ID ler bulunmakta ve bununla ilgili constraint tanımlı. Yani ana tabloya bağlı, child kayıtlar mevcut. Ve bu child kayıtlarla olan ilişki constraint lerle tanımlanır.

ORA-02449 Çözüm:

Continue reading