CONNECT BY LEVEL KULLANIMI – otomatik data üretme

1’den 100’e kadar satır satır data üretmek istediğimizde veya belirli 2 tarih arasında satır satır data üretmek istediğimizde Oracle’ın CONNECT BY LEVEL özelliğini kullanabiliriz. Ben test datası üretmek ve kartezyen join yapacağım zaman bu özelliği kullanıyorum.

SELECT 0 + LEVEL as col1
  FROM dual
       CONNECT BY LEVEL <= 10
Continue reading