Oracle Create Function Input

Oracle’da değer alıp, hesaplama yapıp sonucu döndüren basit bir örnek vermek istedim. Amacım hem değer alan hem de bir değişken döndüren bir fonksiyonun syntax’ını göstermek.

You can see the basic example below for a funciton with input and return value in Oracle.

Continue reading