TWO PHASE COMMIT NEDİR?

Two phase commit nedir ? Two phase commit ne işe yarar ?

Two phase commit dağıtık (distributed) sistemler üzerinde gerçekleşen transaction’ların her sunucuda/kaynakta/sistemde başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisini verir. Örneğin A, B ve C sunucularımız olsun. Veriler üzerinde değişiklik gerektiren (update, delete…) bir transaction çalıştırıldığında, A, B ve C sunucuları bu transaction’ı başarılı bir şekilde tamamlamışlarsa, A,B ve C sunucularında commit uygulanır.

Continue reading