SQL – KÜÇÜK HARFE ÇEVİRME LOWER() – BÜYÜK HARFE ÇEVİRME UPPER() – İLK HARFLERİ BÜYÜK (INITCAP)

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız:

BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU

küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu

İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu

 

SELECT table_name,column_name, 
    comments, 
    UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, 
    LOWER(comments) as comments_kucuk_harf,
    INITCAP(comments) as Comments_Ilk_Harf_Buyuk 
 FROM sys.ALL_COL_COMMENTS
 WHERE table_name = 'APEX_TEAM_FEATURES'
    and column_name IN ( 'FEATURE_STATUS','FEATURE_DESIRABILITY','WORKSPACE_NAME');

 

upper lower initcap

upper lower initcap