Oracle Create Sequence

Oracle’da otomatik olarak Primary Key ( Birincil Anahtar ) oluşturmak için Sequence objesinden faydalanıyoruz. Microsoft SQL Server’daki “IDENTITY(1,1)” Oracle karşılığı Sequence’dir veya 12c ile gelen “GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY” dir. 2 kullanımı da örneklerle aşağıda göstereceğim.

We can use Sequence to generate Primary Key (PK) automatically. In Microsoft SQL Server “IDENTITY(1,1)” refers to Sequence or “GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY” that is released in Oracle 12c. I will demonstrate below examples.

Continue reading