TEK SAYI MI ÇİFT SAYI MI – ORACLE PL SQL MOD KULLANIMI

Oracle veritabanında bir değerin tek mi çift mi olduğunu anlamak için modüler aritmetik işlemi kullanılır. Oracle’de modüler aritmetik fonksiyonu MOD(x,y)’dur. Birinci parametre (x), ikinci parametre (y)’ye bölünür ve geriye kalan sayı döner. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için; sayı 2 ye bölünü kalan 0 ise sayı çifttir, kalan 1 ise sayı tektir kuralı uygulanır. Örnek SQL aşağıdaki gibidir:

SELECT CASE WHEN MOD(1453,2) = 0 THEN 'ÇİFT'
       ELSE 'TEK'
    END AS tek_cift_sayi_kontrolu 
 FROM DUAL

1453 tek sayı olduğu için sql’den dönen sonuç TEK olacaktır.

sql MOD örnek kullanım

sql MOD tek syaı mı çift sayı mı örnek

 

sql mod örnek

sql MOD tek syaı mı çift sayı mı örnek

SELECT CASE WHEN MOD(1914,2) = 0 THEN 'EVEN'
       ELSE 'ODD'
    END AS ODD_EVEN_FLAG 
 FROM DUAL