SQL % _ ‘ ÖZEL KARAKTER ARATMAK (ESCAPE)

Veritabanında kayıtlı verilerimizin içinde % , _ ‘ , gibi değerler aratabilmek için escape karakteri kullanmamız gerekir.  Aksi halde veritabanında aradığımız sonucu bulamayız. % ve _ (yüzde ve alt tire) aratırken genel mantık şu şekilde olacaktır: %’nin veya _’nin başına * , / , \  gibi herhangi bir karakter ekleyiniz. Where’in sonuna ESCAPE yazıp tırnak içinde arattığınız özel kelimenin önüne eklediğiniz karakteri giriniz. Örnekle açıklamak gerekirse

Not: ESCAPE yalnızca 1 karakter alır. Eğer 1 den fazla karakter girerseniz. ORA-01425: escape character must be character string of length 1 hatasını alırsınız.

Continue reading