CONNECT BY LEVEL KULLANIMI – otomatik data üretme

1’den 100’e kadar satır satır data üretmek istediğimizde veya belirli 2 tarih arasında satır satır data üretmek istediğimizde Oracle’ın CONNECT BY LEVEL özelliğini kullanabiliriz. Ben test datası üretmek ve kartezyen join yapacağım zaman bu özelliği kullanıyorum.

SELECT 0 + LEVEL as col1
  FROM dual
       CONNECT BY LEVEL <= 10
connect by level

0′ değeri: başlangıç+1 değeridir.

10 değeri : bitiş değeridir. 10’a kadar sırala demektir.

Tarihsel data üretimi için : https://www.ilterismutlu.com/oracle-pl-sql-ay-sonlarinin-listelenmesi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *