ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys (hatası ve çözümü)

ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys

ORA-02449 hatasının sebebi; silmeye çalıştığınız tabloya referansı olan başka tablolar mevcut olmasıdır. Örneğin departman tablosunu silmeye çalışıyorsunuz, ama personel tablosunda departman ID ler bulunmakta ve bununla ilgili constraint tanımlı. Yani ana tabloya bağlı, child kayıtlar mevcut. Ve bu child kayıtlarla olan ilişki constraint lerle tanımlanır.

ORA-02449 Çözüm:

1. Yöntem: yukarıda bahsettiğim constraint’in silinmesi.

ALTER TABLE tablo_adı DROP CONSTRAINT constraint_adı;

Örneğin: ALTER TABLE personel_tablo DROP CONSTRAINT deptno_fk;

2. Yöntem: tablodaki foreign key constraintlerinin kaldırılmasıdır.

DROP TABLE tablo_adı CASCADE CONSTRAINTS;

Örneğin: DROP TABLE departman_tablo CASCADE CONSTRAINTS;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *